Pami (België) heeft PEFC label

De Belgische kantoorinrichter PAMI Office Furniture heeft een volgende belangrijke stap gezet in het concretiseren van duurzaamheid binnen haar organisatie. Sinds begin 2011 is PAMI in het bezit van het PEFC-label.  

Het PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) staat borg voor duurzame producten uit duurzaam beheerde bossen. Hierbij wordt gegarandeerd dat er herbebossing plaatsvindt en worden er geen schadelijke producten voor het beheer van hun bossen gebruikt.

De Belgische en Nederlandse overheid heeft het PEFC label ook erkend, en verwijst hiernaar in haar voornemen om duurzaam aan te kopen. Dit is vastgelegd in een publicatie van Senter Novem.

In Europa is het PEFC-label sterk vertegenwoordigd