Agentschap NL

Agentschap.nl (voormalige SenterNovem)

is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Namens de overheid bieden wij een groot aantal regelingen en programma’s  aan op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Deze regelingen zijn bedoeld om bedrijven, overheden, kennisinstellingen en in enkele gevallen ook consumenten te ondersteunen bij duurzame of innovatieve projecten. De ondersteuning die u van het voormalige SenterNovem krijgt kan bestaan uit financiële steun, advies, kennis of hulp bij het zoeken van partners en contacten in binnen- en buitenland. Senternovem is samen met de vereniging van meubelfabrikanten verantwoordelijk voor de vaststelling van duurzame criteria in aanbestedingen voor overheidsgelieerde instanties.

De website van agentschapnl wordt binnenkort van huisstijl aangepast.