Duurzaamheid -> circulariteit
Gun meubiliair een 2 leveren of draag bij aan hergebruik van componenten en grondstoffen.
De Ladder van Lansink is een afvalhiërarchie die bestaat uit vier vormen van omgaan met afval. De hoogste prioriteit heeft preventie (A), deze wordt gevolgd door een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik (B en C). De derde vorm uit de afvalhiërarchie is de verbranding van afval met als doel om hier energie mee op te wekken (D en E). De minst gewenste vorm is storten of lozen (F).
Met ons netwerk van fabrikanten en handelelaren garanderen maximaal waardebehoud en de laagste imoact voor het miieu