Criteria voor duurzaam inkopen van kantoormeubilair
De overheid wil concrete stappen zetten naar een duurzame samenleving en geeft zelf het goede voorbeeld.
Jaarlijks besteden overheidsorganisaties meer dan 40 miljard euro aan inkopen en diensten. Door als overheid duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame producten een stevige impuls.
M.i.v. 1 januari 2010 moeten fabrikanten van meubelen voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de overheid om de productgroep kantoormeubilair te mogen aanbesteden. Deze productgroep heeft betrekking op alle Kantoormeubilair dat een organisatie kan inkopen, zoals bureaus,stoelen (bureaustoelen, kantinestoelen, vergaderstoelen), tafels, banken, kasten, werkbladen enmagazijnstellingen. Schoolmeubilair valt buiten deze productgroep.
De producten vallen in de groepen CPV-codes (lijst vanaf september 2008) 3912, 3913 en 3914. Meer
specifiek gaat het om de onderstaande lijst.
39120000-9 Tafels, kasten, schrijftafels en boekenkasten.
39121000-6 Schrijftafels en tafels.
39121100-7 Schrijftafels.
39121200-8 Tafels.
39122000-3 Kasten en boekenkasten.
39122100-4 Kasten.
39122200-5 Boekenkasten.
39130000-2 Kantoormeubilair.
39131100-0 Archiefrekken.
39132100-7 Dossierkasten.
39133000-3 Uitstalkasten.
39134000-0 Computermeubilair.
39134100-1 Computertafels.
39135000-7 Sorteertafels.
39135100-8 Sorteerkastjes.
39141100-3 Legplanken.
39141200-4 Werkbladen.