Het nieuwe werken

Het Nieuwe Werken is een andere manier van werken en samenwerken, ondersteund door de laatste technologie. In het Nieuwe Werken gaan mensen en organisaties flexibeler om met arbeidstijd en werkomgeving. Hierdoor voelen mensen zich prettiger. En wordt de organisatie productiever.
 
Het Nieuwe Werken is in de praktijk voor elke organisatie anders. Meubelrecycling ondersteund de reis naar het Nieuwe Werken. Het nieuwe werken is één van de oplossingen om duuzamer en milieuvriendelijker te werken.  Minder reisbewegingen en efficienter ruimtegebruik zijn de belangrijkste redenen hiervoor.Thuiswerkfonds als remedie voor fileleed

Door: Miranda Panse | redactie HRpraktijk | 25 februari 2011

De oprichting van een ‘thuiswerkfonds’ zou voor het midden- en kleinbedrijf het fileleed van duizenden forenzen kunnen verlichten. Tienduizenden werknemers kunnen dan deels thuiswerken als het ministerie 15 miljoen euro investeert in het fonds, zegt D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Dit idee van D66 is door de Kamermeerderheid van CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie positief ontvangen, schrijft De Telegraaf. Verhoeven zegt dat het thuiswerkfonds 15 miljoen euro nodig heeft van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur), hiervan kunnen honderden bedrijven profiteren.

Het Nieuwe Werken

Verhoeven wil een bedrag van maximaal 40.000 euro beschikbaar stellen aan werkgevers voor de kosten van organisatorische verandering en de aanschaf van bijvoorbeeld computers en software. Veruit de meeste werkgevers zijn positief over thuiswerken en andere vormen van Het Nieuwe Werken, maar vooral kleinere en middelgrote ondernemers hebben hier het geld niet voor. De oprichting van een thuiswerkfonds kan deze bedrijven over de drempel helpen, aldus Verhoeven.

 
Congres Over het nieuwe werken

Steeds meer organisaties passen Het Nieuwe Werken toe of oriënteren zich op de mogelijkheden, omdat zij zien dat het zowel voor de medewerkers als voor de organisatie tal van voordelen biedt. Alle reden dus voor het congres ‘Over Het Nieuwe Werken: winst voor mens en organisatie!’

Diverse sprekers uit wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven en overheid delen hun ervaringen en geven hun visie op het actuele thema. Tijdens het congres komen de drie groepen professionals bijeen die direct bij de invoering van Het Nieuwe Werken betrokken zijn, te weten: HR, Facility en ICT-managers.

Want dát hebben de ervaringen tot nu toe beslist aangetoond: de samenwerking tussen deze drie disciplines is een cruciale factor voor het succesvol introduceren van Het Nieuwe Werken in organisaties!

 

Locatie
Congres- en Vergadercentrum NBC, Nieuwegein
Voor meer informatie over de locatie zie www.n-b-c.nl

Datum
Donderdag 17 februari 2011

 
Het nieuwe werken duurder?

'Bron Inside Information 30 augustus 2010,

Ons onderzoek naar het ruimtegebruik binnen organisaties die Het Nieuwe Werken hebben ingevoerd, wijst op een trend waarbij de gemiddelde oppervlakte van de nieuwe kantoorwerkplek toeneemt! Doordat het gebruik nadrukkelijk geïntensiveerd wordt, daalt evenwel de werkplekoppervlakte per persoon', zo stellen Jurgen van der Meer en Arne van 't Spijker van Twynstra en Gudde naar aanleiding van een diepteonderzoek dat is verricht bij een groot aantal gemeenten, instellingen en bedrijven uit de zakelijke dienstverlening die Het Nieuwe Werken invoeren. Uit het onderzoek komt naar voren dat de effecten van Het Nieuwe Werken op de kantoorhuisvesting en het facilitair management zich met name uiten in de verandering van de kantoorhuisvesting, in kostenreductie en in de verandering van de facilitaire organisatie.

“ In de kantoorhuisvesting is steeds meer sprake van veranderingen in functies en in het ruimtegebruik als gevolg van Het Nieuwe Werken. Dit betreft de opkomst van samenwerkings- en ontspanningsruimten, de toename van het oppervlakte van de werkplek en het vervangen van de kantooromgeving door de onderweg-,  thuis- en virtuele omgeving. Hierdoor vervalt het klassieke kantoorkantoor als ruimte waarin alle activiteiten plaatsvinden en wordt deze vervangen door een combikantoor en het werken buiten kantoor. Ons onderzoek naar het ruimtegebruik binnen organisaties die Het Nieuwe Werken hebben ingevoerd, wijst op een trend waarbij de gemiddelde oppervlakte van de nieuwe kantoorwerkplek toeneemt! Doordat het gebruik nadrukkelijk geïntensiveerd wordt, daalt evenwel de werkplekoppervlakte per persoon.”

 "Het Nieuwe Werken heeft duidelijke kosteneffecten. In eerste instantie zijn de investeringskosten in de werkomgeving en werkplek gemiddeld hoger dan de investeringskosten van deze in traditionele kantoren. Afhankelijk van de gestelde ambities zijn deze kosten 10-30 procent hoger. Dit wordt verklaard door een meer kwalitatief hoogwaardiger uitvoering van de inrichting, investeringen in telematica en investeringen in tele(thuis-)werken."

 "Doordat de kantooroppervlakte per persoon in kantooromgevingen van Het Nieuwe Werken echter  lager is dan de kantooroppervlakte per persoon in traditionele kantooromgevingen, zijn ook de huisvestingsgebonden kosten per persoon belangrijk lager. Ten opzichte van traditionele omgevingen zijn kostenreducties van 25-30 procent in de huisvestingsgebonden kosten per medewerker per jaar mogelijk. Hier ligt de grootste winst van Het Nieuwe Werken voor wat betreft werkplek en werkomgeving. Tevens nemen de mobiliteitskosten sterk af."

"De facilitaire organisatie heeft een centrale rol in Het Nieuwe Werken. Het facilitair management bewaakt en ondersteunt Het Nieuwe Werken en moet de organisatie, producten en dienstenverlening op de ambities van Het Nieuwe Werken inrichten. In Het Nieuwe Werken kan de facilitaire organisatie niet meer denken in het aanbieden van de standaard facilitaire producten en diensten, maar moet zij denken in de ondersteuning van activiteiten. De facilitaire organisatie verandert hiermee van een aanbieder van klassieke facilitaire producten en diensten naar een ‘facilitator van activiteiten’ die cruciaal zijn voor Het Nieuwe Werken. Meer dan ooit zal de toegevoegde waarde van de dienst in relatie worden gebracht met de kwaliteit van werken."

 "Naar verwachting zullen de kosten van de facilitaire dienstverlening door deze nieuwe activiteiten stijgen. De kwaliteit van het facilitaire product neemt toe, er wordt een beroep gedaan op nieuwe en andere competenties van facilitaire medewerkers in de lijn van de nieuwe dienstverlening, er moet rekening worden gehouden met marges voor discontinuïteit en de intensiteit van een aantal diensten, zoals schoonmaak en beveiliging neemt toe. De hogere kosten voor facilitaire dienstverlening kunnen echter ruimschoots gecompenseerd worden door de lagere huisvestingsgebonden kosten en mobiliteitskosten."

 
Hubbel awardwinnaar

BUKO's nieuwe, innovatieve woon-werkruimte de Hubbel
wint een Building Holland Award op de BouwRAI 2010

Dinsdag ontving BUKO uit handen van Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, een prestigieuze Building Holland Award tijdens de BouwRAI in Amsterdam. Deze innovatieprijs werd toegekend voor de woon-werkruimte de Hubbel. Deze verrassend vormgegeven mobiele unit is speciaal ontwikkeld voor mensen die een extra kamer of werkplek bij hun woning willen creëren. De jury prees het ontwerp van de architecten Floris van der Kleij en Piet van der Werf onder meer vanwege de flexibele toepassingen.

Steeds meer mensen gaan tegenwoordig vanuit huis werken: zowel zelfstandigen als werknemers. Dat vraagt om een goede thuiswerkplek. En die is er nu: de Hubbel. Deze multifunctionele unit is geschikt als professionele werkplek, maar kan ook in een handomdraai worden omgetoverd tot slaapkamer of kinderspeelruimte. Het modulaire systeem biedt interieur én exterieur veel mogelijkheden. De Hubbel, beschikbaar in verschillende afmetingen, is hoogwaardig geïsoleerd, geschikt voor alle aansluitingen en makkelijk plaatsbaar.

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 2 of 2